Kurumsal İcra Takibi

İcra takibi birimi kurumlara ait icra dosyalarının takibi ile hukuk davaları sonucunda başlatılan icra takiplerini ve danışmanlığını yapmaktadır.

İcra takibi birimimiz ekip ruhuyla, teknolojik gelişmeleri takip ederek, en az masrafla en yüksek tahsilâtı sağlama prensibiyle, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişi müvekkillere hizmet sunmaktadır.

Sizin İçin Biz

Çağrı merkezimizin borçlularla yapacağı görüşmelerle kurumunuzun gecikmiş alacaklarının tahsilini ve adli takip birimimizin çalışmaları ile icra takiplerinizin adliyeler nezdinde düzenli şekilde yürütülerek sonuçlandırılmasını sağlayabilir, İcra Hukuku alanındaki uyuşmazlıklarınızda mahkemeler nezdinde temsil sadedinde bölüm sorumlusu avukatlarımızın desteğini ve danışmanlığını alabilirsiniz.

Birimimiz teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek borçlu şahıslarla en güncel telefon numaraları üzerinden görüşmeler yapmaktadır. Çağrı merkezi çalışmalarının temel prensibi görüşmelerin tamamının tahsilât ile sonuçlandırılmasıdır. Böylelikle icra takibi safhalarındaki masraflarınız minimuma düşürülmekte, uzun süreçlerin işletilmesine gerek kalmaksızın alacağınıza ulaşmanız sağlanmaktadır.

Adli takip bölümümüz tüm adliyelerde dosyalarınızın düzenli şekilde işlem görmesini sağlamaktadır. UYAP başta olmak üzere icra takibinde kullanılan programlar ile dosyalarınızın bilgisayar ortamında da en güncel ve her an ulaşılabilir haliyle takibi mümkün kılınmaktadır.

Birim sorumlusu avukatlarımız dosyalarınızın her safhasını yakından takip etmekte ve düzenli raporlamalar ile dosyalarınız hakkında her türlü bilgiye ulaşmanızı sağlamaktadır.

Kurumunuz İcra Hukuku alanındaki her türlü sorununda, ihtiyaç duyduğunuz her an, ekip ruhuyla bir araya gelmiş genç ve dinamik birimimizi yanında bulacaktır.