İş Hukuku

Günümüzde işverenlerin işçileriyle arasındaki iş ilişkisini kurumsallığın gerektirdiği şekilde dizayn edememiş olması ve işçiler ile işverenlerin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini iş mevzuatına uygun şekilde ifa etmemesi, iş hukuku uyuşmazlıklarının ortaya çıkmasını kaçınılmaz bir hale getirmektedir.

İş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar her an değişen hayata paralel şekilde artmakta, giderek nitelikli bir hale bürünmektedir.

İdari uyuşmazlıklarda olduğu gibi iş hukukunda da süreye bağlı hak kayıplarının var olması, yargılama usulünün bir takım davalarda farklılık arz etmesi, yasal kurallar yanında içtihadi kurallar ve kaidelerinin bolca olması nedeniyle iş hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların avukat eşliğinde görülmesini adeta zorunlu hale getirmektedir.

Hukuk büromuzun işçi ve işveren vekilliği noktasında yıllara sari tecrübesini aşağıdaki davalar kapsamında gruplandırılarak örnek verilebilir:

1. İşçilik Alacakları

1.1. Kıdem ve İhbar Tazminatı Talepli Davalar

1.2. Fazla Mesai Alacağı Talepli Davalar

1.3. Yıllık İzin, Dini-Milli Bayram Tatili İzin Alacağı Talepli Davalar

1.4. Ücret Alacağı Talepli Davalar

2. İşe İade Davaları

3. İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Talepli Davalar

4. Sosyal Güvenlik Hukuku Nedeniyle Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar

5. Sendikal Haklar Nedeniyle Ortaya Çıkan Uyuşmazlıklar