İnsan Hakları Hukuku

Türkiye’de insan hakları hukukunun iç hukuk üzerinde söz sahibi olması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi uyarınca bireysel başvuru hakkının 28.01.1987 tarihinde kabul edilmesi ve 1990 tarihi itibariyle de Avrupa İnsan Hakları Divanının zorunlu yargı yetkisinin tanınması ile mümkün olmuştur.

Türk Hukuk sisteminin “insan haklarını” odağa alarak gelişememesi, adalet teşkilatının vatandaşın ihtiyaç duyduğu insan onurunu ve özgürlüğünü koruyucu misyonu yerine getirememesi nedeniyle insan haklarının ihlali sıradan bir hale gelmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin anayasal değişiklik ile iç hukuk kurallarının üzerinde bir konuma getirilmesi, Avrupa Birliği uyum standartları ile de Usul kanunlarımızda İnsan Hakları Mahkemesince verilen mahkûmiyet kararlarının iç hukuk için “yeniden yargılama” gerekçesi olarak kabul edilmesi sonucunu doğurmuştur.

Türkiye’de 24.09.2012 tarihi itibariyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu da açılmıştır. Bu değişiklik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru şartları arasında yer alan “etkili iç hukuk yollarının tüketilmesi” gerekliliğine bir kademe daha eklenmesi sonucunu doğurmuştur.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi belirli bir süre için Anayasa Mahkemesini gözlemci aracılığıyla izleyerek Anayasa Mahkemesi’nin “etkili bir iç hukuk yolu” olup olmadığına karar verecektir. Bu süreç içerisinde yapılan başvurular bekletilecek, Anayasa Mahkemesinin etkili bir iç hukuk yolu olduğuna karar verilmesi halinde ise kendisine yapılan başvuruları reddedecektir. Bu nedenle daha önce hukukumuzda tecrübe edilmemiş şekilde insan hakları mahkemesi sıfatıyla hareket eden bir mahkeme ortaya çıkmış olup bu mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu güne dek oluşturmuş olduğu içtihadi düzeni gözeterek yargılama yapar hale gelinmiştir.

İnsan hakları hukukunun kendine has içtihadi sisteminin var oluşu ve amaçlanan neticenin meydana gelmesi için yetkin mesleki tecrübeyi gerektirmesi nedeniyle insan hakları hukukçusu eşliğinde çalışılmasını tavsiye ederiz.

Bu bağlamda;

Hukuk büromuz İnsan Hakları Hukuku yönünden ülkemizin sayılı hukukçuları arasında gösterilen Av.Şadi Çarsancaklı’nın gözetiminde gerek Anayasa Mahkemesi nezdinde gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde çalışmalarını yürütmektedir.

 

İnsan Hakları Hukuku birimi sorumlumuz Avukat Şadi Çarsancaklı

 

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.