Ticaret, Şirketler ve Kooperatifler Hukuku

Ticari iş/işlemlerin hukuki risklerden arındırılması ve bu iş/işlemlerin değişen mevzuata uygunluğunun temin edilmesi, ticari hayatın dinamizmi karşısında her zaman gözetilmesi gerekli ve fakat bir o kadarda ihmal edilen hususlar olduğu sektörel bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hukuki uyuşmazlıkların henüz başlamadan önce teşhis edilmesi, yapılan teşhis uyarınca gerekli önlemlerin alınması suretiyle şirketlere maliyet, zaman ve motivasyon açısından katma değer sağlanmaktadır.

Hukuk büromuz bu noktada hedef şirketi analiz ederek mevcut riskleri ve bu risklerin bertaraf edilmesi için gerekli çözüm önerilerini hazırlamaktadır.

 


Genel hatlarıyla;

 

 1. Hukuk danışmanlığı,
 2. Önleyici avukatlık hizmeti,
 3. Şirket kuruluş işlemleri süreçlerinin yönetilmesi, ana sözleşmelerinin tanzimi, olağan ve olağanüstü Genel Kurul süreçlerinin yürütülmesi, Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde iş takibi ve temsil, şirket ihyası yahut tasfiyesi gibi süreçlerin yönetilmesi
 4. Kurum içi işleyişin hukukileştirilmesi, reorganizasyonu,
 5. Aktif dava ve iş takibi,
 6. Ticari sözleşmelerin hazırlanması,
 7. Şirket içi yönergelerin, disiplin ve uygulama talimatnamelerinin hazırlanması, şirket içi disiplin mekanizmalarının kurulması ve takibi,
 8. Şirketin işçi-işveren ve 3.kişilerle olan ilişkilerinin analizi, raporlanması, hukuki risklerin tespit edilmesi, bu kapsamda çözüm önerilerinin getirilmesi ve uygulanması,
 9. Hukuki öngörülebilirliğin temin edilmesi,
 10. Sigortacı, lehtar, sigorta edilen ilişkilerinin Sigorta Hukuku kapsamında irdelenmesi, uyuşmazlıkların çözümünü vekil sıfatıyla yürütme,
 11. Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında tarafları arasındaki müzakereler yürütme, idari birimler nezdinde temsil, uyuşmazlıkların çözümünü vekil sıfatıyla yürütme,
 12. Şirket birleşmeleri, satın almalarının hukuki denetimi ve alt yapısının oluşturulması,
 13. Yurt içi ve yurt dışı menşeli şirketler, gerçek ve tüzel kişiler için piyasa ve mevzuat araştırmalarının yapılması,
 14. Yurt dışı şirketlere yönelik olarak belirli alanlardaki mevzuat araştırması ve raporlamalarının temini,
 15. Tahkim ve Uluslararası Tahkim başvurularının yapılması ve takibi.