1. Hukuk danışmanlığı,
  2. Hukuk İşleri Müdürlüğünün reorganizasyonu, müdürlük işleyişinde riyaset ile müdürlük arasında çözüm odaklı regülasyon işlevi,
  3. Kurum içi uygulamaların hukuki açıdan analiz edilerek sorunların tespiti ve çözümlenmesi,
  4. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının hukuki alt yapısının hazırlanması,
  5. Kamu İhale Mevzuatı,
  6. Devlet Memurları Yargılamaları,
  7. Belediye iktisadi teşebbüslerinin ihtiyaç duyduğu tüm hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi ve müşavirliği