Ceza Hukuku

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte Türk Ceza Mevzuatında köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu değişim içerisinde 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda ve Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda yapılan değişiklikleri de barındırmaktadır.

1926 tarihli 765 Sayılı TCK nın yürürlükten kaldırılması, yeni suç tiplerinin ihdas edilmesi ve 2005’ten sonra yasal mevzuatın alışılagelmişten çok daha hızlı şekilde değişikliklere uğramaya başlaması diğer hukuk dallarında olduğu gibi Ceza Hukukunu da güncelliği sürekli olarak takip edilmesi lazım gelen bir hukuk dalı haline getirmiştir.

Ceza Hukukunun diğer hukuk alanlarına nazaran hakim-savcı-sanık-katılan-kolluk yönünden daha interaktif olması ve kendiliğinden gelişen yapısı nedeniyle vakaya çalışılırken güçlü bir mesleki tecrübe ve ihtimam gerekmektedir. Bu nedenle ceza hukukunu ilgilendiren uyuşmazlıklarınızı tecrübe sahibi ve güncel mevzuata hâkim bir avukat eşliğinde yürütmenizi tavsiye ederiz.

Hukuk büromuzun 1988 tarihinden itibaren ceza mevzuatındaki gelişmeler doğrultusunda sahip olduğu tecrübelere ana hatlarıyla aşağıda yer verilmiştir.

1.Hayata Karşı Suçlar

1.1. Kasten Öldürme

1.2. Taksirle Öldürme

2.Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

2.1. Kasten Yaralama

2.3. Taksirle Yaralama

3.Hürriyete Karşı Suçlar

3.1.Tehdit, Şantaj, Cebir, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma

3.2. Eğitim ve Öğretimin Engellenmesi

3.3. Konut Dokunulmazlığının İhlali

3.4. Haksız Arama

4.Şerefe Karşı Suçlar

4.1. Hakaret

4.2. Kişinin Hatırasına Hakaret

5.Malvarlığına Karşı Suçlar

5.1.Hırsızlık, Yağma, Hakkı Olmayan Yere Tecavüz

5.2. Dolandırıcılık

5.3.Karşılıksız Yararlanma

6.Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

6.1. İhaleye Fesat Karıştırma

6.2. Mal veya Hizmet Satımından Kaçınma

7.Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşletişine Karşı Suçlar

7.1. Zimmet, İrtikap

7.2. Görevi Kötüye Kullanma

7.3. Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu

 

 

Cezai uyuşmazlıklarlar birimi sorumlumuz

 

E-Mail