Boşanma Hukuku

Toplumun yapı taşı olan aile içinde kişiler arası ilişkiler 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci kitabını teşkil eden Aile Hukuku hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Evliliğin kurulması, evlilik birliği içerisinde fertlerin hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, evliliğin sona ermesi ve sona ermeyle birlikte eşler arasında mal rejiminin tasfiyesi ile velayet ve vesayete ilişkin her türlü uyuşmazlık bu alanın genel konu başlıklarını oluşturmaktadır.

Evlilik birliği içerisinde ya da boşanma sürecinde ve sonrasında çok çeşitli hakları ve yükümlülükleri olan fertlerin hak kaybına uğramadan bu aşamalardaki hukuki ihtiyaçlarında profesyonel destek almaları hayati ehemmiyeti haizdir.

Hukuk büromuz boşanma davası öncesinde evlilikteki hukuki sorunların çözümü sadedinde müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmeti vermekte, boşanma sürecine girmiş müvekkillerine engin tecrübesiyle yol göstermekte, boşanma davaları sonunda müvekkillerinin hukuki durumlarının yeniden tesisinde yanında olmaktadır.         

Bu bağlamda hukuki tecrübelerimiz genel hatlarıyla şu başlıklarda toparlanabilir;

  1. Boşanma Davaları (Anlaşmalı-Çekişmeli)

  2. Malvarlığının Tasfiyesi

  3. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında güvenlik tedbirlerinin alınması

  4. Velayet Davaları

  5. Nafaka Talepli Davalar

  6. Nafakanın Arttırılması ve Tenkisi Davaları

 

 

Aile Hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklarlar birimi sorumlumuz Av.Feyza Ece

Outlook ve Telefonlar İçin: Vcard (Sağ Tıklayarak Bağlantıyı Kaydet)

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.