ÇARSANCAKLI HUKUK BÜROSU


Çarsancaklı Hukuk Av. Şâdi Çarsancaklı tarafından 1988 yılında kurulmuştur.

İş ciddiyeti, işe ve müvekkile sadakat, sır tutma, planlı ve projeli çalışma, daimi yenilenme ve bütüncül bakış ilkeleri üzerine bina edilen büro çalışma sistemi bu güne dek el attığı hukuki meselelerdeki performansı nedeniyle haklı bir tanınırlığa sahiptir.

Çarsancaklı Hukuk genellikle kendi yetiştirdiği personeliyle çalışır. Müvekkilleri için doğru zamanda doğru analizler yaparak çoğu kez sorunların çekişmeli zeminler yaratılmaksızın çözülmesini metot olarak benimsemekte, önleyici avukatlık hizmetlerini ön planda tutmakta, akılcı ve çözüm odaklı çalışmalarıyla emsallerinden ayrılmaktadır.

Çarsancaklı Hukuk Bürosu faaliyetlerinde münferit dava ve icra takipleri yanı sıra gerçek ve tüzel kişi müvekkillerine verdiği danışmanlık hizmetleri ağırlıklı bir yer tutar.

Bu anlayışla inşa edilen organizasyon şeması uzmanlık alanlarına göre ayrılan departmanlardan oluşturulmuştur.

Departmanlar; Kamu Hukuku ağırlıklı meselelerde Ceza, Gümrük ve Kaçakçılık, İdare, Vergi, Yabancılar ve Vatandaşlık, Belediye, Gayrimenkul, Kamulaştırma, Kentsel Dönüşüm, Maden Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Basın ve İnternet Hukuku alanlarında doğan nizaların çözümü sadedinde faaliyet göstermektedir. Özel Hukuk temelli sorunlarda özellikle Aile, Ticaret, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Sigorta, Tüketici, İş, Kira, Malpraktis Hukuku, Tahkim ve Uluslararası Tahkim, Sözleşmeler Hukuku alanlarıyla iştigal edilmektedir. İcra Takibi birimi ise teknolojik gelişmeleri takip ederek, en az masrafla en yüksek tahsilâtı sağlama prensibiyle, İcra ve İflas Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçek ve tüzel kişi müvekkillere hizmet sunmaktadır.

Her bir dosya ilgili departmanın işbölümü prensipleri çerçevesinde kendi alanında uzman olan en az iki avukat meslektaşımıza zimmetlenmekte ve tüm avukat arkadaşlarımızın istişare süzgecinden geçmektedir.

BİZİ TAKİP EDİN


Bizimle çalışırken size özel oluşturulan şifre düzeniyle kendinize ait dosyalarınıza internet üzerinden erişebilir ve dosyanızdaki gelişmeyi bizi arama ihtiyacı hissetmeksizin takip edebilirsiniz. Müvekkillerimiz en yakın çalışma arkadaşlarımızdır.