Açık Rıza Alınmaksızın Telefon veya E-Posta Adreslerine Gönderilen Reklam İçerikleri Hakkında İlke Karar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, açık rıza olmaksızın SMS veya çağrı yolu ile cep telefonlarına ya da e-posta adreslerine reklam içeriği gönderilmesi hususunda çokça başvuru olması üzerine 16.10.2018 tarihli ilke kararı almıştır.

Karara göre veri sorumluları ve veri işleyenlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı veri işleme faaliyetlerini derhal durdurmaları gerekmektedir. Veri sorumluları kişisel verilerin muhafazası noktasında gerekli tedbirleri almamış olmaları halinde verileri işleyen kişilerle müştereken sorumlu olacaklardır. Veri sorumluları için idari para cezası uygulanacağı gibi TCK m.136’da düzenlenen ‘Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ suçu oluşabileceği için suç duyurusunda da bulunulacaktır.