Yabancı Yatırımcıların Türk Vatandaşlığına Kabul Şartları Kolaylaştı


Yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanmalarını düzenleyen Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinde, 19.09.2018 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile önemli değişiklikler yapıldı.

Yabancılara millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak koşuluyla Türk vatandaşlığı kazanabilme imkânı sağlayan yatırım tutarları önemli ölçüde düşürüldü.

  • Sabit sermaye yatırımında aranan alt sınır, 2 milyon dolardan 500 bin dolara düşürüldü.
  • Taşınmaz edinmede taşınmaz tutarının alt sınırı 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü.
  • En az 100 kişiye istihdam sağlama koşulu ise 50 kişi olarak değiştirildi.
  • Türkiye’de faaliyet gösteren bankalarda 3 milyon dolar mevduat bulundurulması koşulu da 500 bin dolara indirildi.
  • En az 3 milyon dolarlık devlet borçlanma aracını tutma şartı ise 500 bin dolara düşürüldü.
  • Gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını almada aranan alt limit ise 1 milyon 500 bin dolardan, 500 bin dolara indirildi.

Yukarıda sayılan şartlardan herhangi birisini taşıyan yabancılar Cumhurbaşkanı kararı ile vatandaşlık kazanabilecekler. Bu işlem eskiden Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleşiyordu…

Türk vatandaşlığının kazanılmasında konjonktürel bir fırsat olarak değerlendirilebilecek bu yeni gelişme ilgili müvekkillerimiz açısından önem taşımakta... This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.